HÅRDE STRAFFE FOR SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN

HÅRDE STRAFFE FOR SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN 🔴🔴
Som barn i Danmark SKAL man vokse op i tryghed! Det er helt fundamentalt. Derfor gør det også utroligt ondt på mig, at alt for mange børn og unge bliver udsat for digitale krænkelser og seksuelle overgreb på nettet. Ifølge tal fra politiet er antallet af anmeldelser af digitale krænkelser steget markant på bare ét år – og mørketallet er stort!
Præcis derfor er jeg også glad for, at et bredt flertal i Folketinget i går kunne præsentere en aftale om initiativer, der skal beskytte børn og unge bedre 💯❤
Det gælder blandt andet, at vi fremover:
⭕ kriminaliserer grooming af mindreårige. Grooming betyder, at en gerningsmand opbygger en tillidsfuld relation til en mindreårig med det formål at begå et seksuelt overgreb.
⭕ Udvider ”skolelærerparagraffen”, som beskytter børn og unge under 18 år imod seksuelle forhold til voksne, som de har en betroet relation til fx som underviser.
⭕ udvider straffelovens bestemmelse om ’andet seksuelt forhold end samleje’, så den fremadrettet også omfatter seksuelle handlinger, som en gerningsperson får offeret til at udføre på sig selv. Det betyder, at det fx også vil gælde situationer, hvor gerningsmanden afpresser børn og unge til at dele materiale af dem selv.
.. Og meget mere. Det er et vigtigt skridt, vi har taget. Alle børn har nemlig krav på beskyttelse – og en tryg barndom.